Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
       HOME  >  학사행정  >  학사일정     
 
2018년
* 교리신학원 사정으로 변경될 수 있습니다.    
   

 

 

 

 

6일(토)
7일(일)
12일(금)
13일(토)
14일(일)
19일(금)
   

 

 

 

 

동계연수회_ 1차
동계연수회_ 2차
재학생 등록 마감
동계연수회_ 3차
동계연수회_ 4차
동계연수회 대체리포트 접수 마감

             

 

 

 

9일(금)
19일(금)
   

 

 

 

입학원서 교부 및 접수 마감
신입생 등록 마감
             

 

 

 

20일(화)    

 

 

 

3월 답안 접수 마감

             

 

 

 

14일(토)
20일(금)

   

 

 

 

졸업감사미사(오후 2시)
4월 답안 접수 마감
             

 

 

 

23일(수)
   

 

 

 

5월 답안 접수 마감
             

 

 

 

 

 

4일(월)
4일(월)
20일(수)
22일(금)
29일(금)
30일(토)

   

 

 

 

 

 

하계연수회 접수 시작( ~ 6.22)
2학기 등록 시작 ( ~ 6.29)
6월 답안 접수 마감
하계연수회 접수 마감
2학기 등록 마감
하계연수회 1차

             

 

 

 

1일(일)
7일(토)
8일(일)
20일(금)

   

 

 

 

하계연수회 2차
하계연수회 3차
하계연수회 4차
하계연수회 대체리포트 접수마감
             

 

 

 

20일(월)
   

 

 

 

8월 답안 접수 마감
             

 

 

 

20일(목)    

 

 

 

9월 답안 접수 마감
             

 

 

 

22일(월)

   

 

 

 

10월 답안 접수 마감

             

 

 

 

12일(월)
19일(월)
20일(화)
   

 

 

 

2019학년도 입학원서 교부 및 접수 ( ~ 2019.2.8)
2019학년도 신입생 등록 기간 ( ~ 2019.2.15)
11월 답안 접수 마감
             

 

 

 

3일(월)
3일(월)
21일(금)
   

 

 

 

동계연수회 접수 기간(~12.21)
2019학년도 재학생 등록 시작(~2019.1.11)
동계연수회 접수 마감
             
  2019년
             

 

 

 

5일(토)
6일(일)
11일(금)
12일(토)
13일(일)
18일(금)
   

 

 

 

동계연수회_ 1차
동계연수회_ 2차
재학생 등록 마감
동계연수회_ 3차
동계연수회_ 4차
동계연수회 대체리포트 접수 마감
             

 

 

 

13일(수)
20일(수)
   

 

 

 

입학원서 교부 및 접수 마감
신입생 등록 마감