Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
       HOME  >  학사행정  >  학사일정     
 
2018년
* 교리신학원 사정으로 변경될 수 있습니다.    
   

 

 

 

 

6일(토)
7일(일)
12일(금)
13일(토)
14일(일)
19일(금)
   

 

 

 

 

동계연수회_ 1차
동계연수회_ 2차
재학생 등록 마감
동계연수회_ 3차
동계연수회_ 4차
동계연수회 대체리포트 접수 마감

             

 

 

 

9일(금)
19일(금)
   

 

 

 

입학원서 교부 및 접수 마감
신입생 등록 마감
             

 

 

 

20일(화)    

 

 

 

3월 답안 접수 마감

             

 

 

 

14일(토)
20일(금)

   

 

 

 

졸업감사미사(오후 2시)
4월 답안 접수 마감
             

 

 

 

23일(수)
28일(월)
28일(월)
   

 

 

 

5월 답안 접수 마감
하계연수회 접수 시작( ~ 6.15)
2학기 등록 시작 ( ~ 6.29)
             

 

 

 

 

 

15일(금)
20일(수)
23일(토)
24일(일)
29일(금)
30일(토)

   

 

 

 

 

 

하계연수회 접수 마감
6월 답안 접수 마감
하계연수회 1차(*변경 가능)
하계연수회 2차(*변경 가능)
2학기 등록 마감
하계연수회 3차(*변경 가능)

             

 

 

 

1일(일)
13일(금)

   

 

 

 

하계연수회 4차(*변경 가능)
하계연수회 대체리포트 접수 마감
             

 

 

 

20일(월)
   

 

 

 

8월 답안 접수 마감
             

 

 

 

20일(목)    

 

 

 

9월 답안 접수 마감
             

 

 

 

22일(월)

   

 

 

 

10월 답안 접수 마감

             

 

 

 

12일(월)
19일(월)
20일(화)
   

 

 

 

2019학년도 입학원서 교부 및 접수 ( ~ 2019.2.8)
2019학년도 신입생 등록 기간 ( ~ 2019.2.15)
11월 답안 접수 마감
             

 

 

 

3일(월)
3일(월)
21일(금)
   

 

 

 

동계연수회 접수 기간(~12.21)
2019학년도 재학생 등록 시작(~2019.1.11)
동계연수회 접수 마감
             
  2019년
             

 

 

 

5일(토)
6일(일)
11일(금)
12일(토)
13일(일)
18일(금)
   

 

 

 

동계연수회_ 1차
동계연수회_ 2차
재학생 등록 마감
동계연수회_ 3차
동계연수회_ 4차
동계연수회 대체리포트 접수 마감
             

 

 

 

13일(수)
20일(수)
   

 

 

 

입학원서 교부 및 접수 마감
신입생 등록 마감